Een nieuwe huurder kan roerende zaken zoals gordijnen en meubilair overnemen; dit ter beoordeling van de mutatie opzichter.

 

U krijgt bij de bevestiging van de huuropzegging een overnameverklaring. Vermeld hierop de zaken die de nieuwe huurder overneemt en onderteken gezamenlijk het formulier. Geef Wetland Wonen een kopie van dit formulier.

Ontbreekt het formulier dan krijgt u geen toestemming van Wetland Wonen om roerende zaken in de woning achter te laten. Overigens alleen de roerende zaken die op het formulier staan mogen in de woning achterblijven.