Het opzeggen van de huur dient schriftelijk te gebeuren. U kunt hiervoor uitsluitend gebruik maken van het opzeggingsformulier van Wetland Wonen. Zowel de hoofdhuurder als eventuele medehuurder moeten deze huuropzegging ondertekenen. Meer informatie kunt u vinden in onze brochure 'Huuropzegging'.

 

Er kan per dag worden opgezegd. De wettelijke opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand. Deze maand gaat in op het moment dan wij het huuropzeggingsformulier hebben ontvangen. Als de einddatum in het weekend of op een erkende feestdag valt, dan wordt de einddatum van de huur gesteld op de eerstvolgende werkdag.

 

Na ontvangst van het huuropzeggingsformulier wordt samen met u een voor- en eindopname ingepland. Vermeld op het huuropzeggingsformulier een telefoonnummer en/of mobiel nummer waarop u goed te bereiken bent.