Binnen Wetland Wonen worden 3 soorten veranderingen gehanteerd, namelijk tijdelijke verandering, blijvende verandering zonder vergoeding en blijvende verandering met vergoeding.

Bij het verlaten van de woning gelden voor de 3 soorten veranderingen afzonderlijke regels.

 

  • Tijdelijke verandering: de voorzieningen moeten verwijderd worden.
  • Blijvende verandering zonder vergoeding: de voorziening  mag in de woning achterblijven mits het geheel in goede staat is en voldoet aan de voorwaarden.
  • Blijvende verandering met vergoeding: de voorziening mag in de woning achterblijven. Wetland Wonen zal hiervoor een vergoeding uit betalen. Uiteraard is hier alleen sprake van als het geheel in goede staat is en voldoet aan de voorwaarden.

 

Alleen bij tijdelijke verandering heeft u geen toestemming van Wetland Wonen nodig.

Kreeg u schriftelijke toestemming voor de veranderingen, dan staat daar in of er wel of niet sprake is van een vergoeding.

 

Meer informatie kunt u vinden in onze brochure Zelf aan te brengen voorzieningen.