Veroorzaken uw buren overlast, wat is dan acceptabel? Wetland heeft een leidraad als het gaat om overlast situaties. Uitgangspunt daarbij is dat niet Wetland Wonen het probleem oplost, maar de betrokken partijen zelf. Wetland Wonen kan hierin slechts bemiddelen.

 

In de brochure Woonoverlast kunt u lezen wat overlast inhoudt en wat voor stappen u kunt ondernemen. Met het formulier Woonoverlast kunt u een overlastmelding indienen.

 

Voordat u zich tot Wetland Wonen wendt, verzoeken wij u eerst zelf actie te ondernemen en de veroorzaker aan te spreken. Soms is de veroorzaker zich er niet van bewust dat hij/zij voor overlast zorgt. Ga in gesprek met elkaar en maak afspraken die voor beide partijen acceptabel zijn.