Binnen drie weken na de eindopname sturen wij u een afrekening.

Hierin wordt de voor- of achterstand in de huur, overige vorderingen en de kosten voor het eventueel herstellen van gebreken verrekend.

 

Een tegoed storten wij op het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is. Geef een eventuele wijziging van uw rekeningnummer dus op tijd aan ons door.