WIKA Fonds

Waar staat WIKA voor en wat is het WIKA Fonds?

Het WIKA Fonds (Wetland In de Kern Aanwezig) is een fonds waarmee we plannen of initiatieven van bewoners financieel willen ondersteunen. U weet als geen ander wat er nodig is om uw straat, buurt of wijk te verbeteren. Een speeltuin opknappen? Meer groen in de straat? Kinderen veilig laten oversteken? Een ontmoetingsplek voor jongeren?

 

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw straat of wijk duurzaam te verbeteren?

Deel uw idee met uw buurtbewoners en laat het ons weten. Want een goed idee verdient uitvoering!
Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie (WIKA-commissie) die het bestuur van Wetland Wonen adviseert over bestedingen uit het fonds.

Voorwaarden

 1. Initiatieven dienen schriftelijk te worden ingediend middels het aanvraagformulier of direct via een online formulier.
 2. Initiatieven dienen door tenminste 10 personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren te worden ondersteund.
 3. Initiatieven worden 4 keer per jaar beoordeeld door een commissie die het bestuur van Wetland Wonen adviseert over de bestedingen uit het fonds. Per kern kan per jaar één (Blokzijl, Giethoorn, Sint Jansklooster, Wanneperveen, Belt Schutsloot) of twee (Hasselt, Genemuiden, Zwartsluis en Vollenhove) initiatieven worden ondersteund. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
 4. Bij het initiatief dient altijd te worden aangegeven op welke manier het initiatief structureel en duurzaam bijdraagt aan de leefbaarheid.
 5. Bij de beoordeling van initiatieven wordt voorrang gegeven aan:
  1. Initiatieven die een relatie hebben met het vastgoed van WWG.
  2. Initiatieven die een structureel karakter hebben.
  3. Initiatieven die bijdragen aan de principes van schoon, heel ,veilig.
 6. Initiatieven die in principe niet voor een bijdrage in aanmerking komen zijn:
  1. Initiatieven waar een commercieel belang mee gemoeid is.
  2. Initiatieven die tot het taakveld van de gemeente behoren, bv inrichting openbare ruimte.
  3. Initiatieven waar WWG verantwoordelijkheid draagt voor onderhoud of vervanging.
  4. Initiatieven met een eenmalig karakter, zoals een buurtfeest.

 

Hierbij geldt dat een initiatief altijd kan worden ingediend en dat afgeweken kan worden van bovenstaande, dit ter beoordeling van de commissie en het bestuur van Wetland Wonen.

 

Initiatieven kunnen worden ingediend middels het WIKA-aanvraagformulier. Dit kunt u online invullen of bij ons opvragen. Onderaan deze pagina kunt u het WIKA-aanvraagformulier downloaden en online invullen. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier printen, ondertekenen en naar ons opsturen (u kunt van dit formulier niet een ingevuld exemplaar op uw eigen computer opslaan). 

 

Bekijk de beloonde initiatieven uit het WIKA Fonds.

Beloonde initiatieven

Bekijk de beloonde initiatieven uit het WIKA Fonds

Leefbaarheid

Wetland Wonen hecht veel waarde aan een leefbare woonomgeving. Als plattelandscorporatie gaat het ons hierbij niet alleen om bijvoorbeeld achterpadverlichting en extra groenonderhoud maar wij werken ook mee aan het behoud van voorzieningen in de kleine kernen. Zoals een dorpshuis, bibliotheek en aan het helpen realiseren van nieuwe voorzieningen als een supermarkt. Daarnaast wordt de leefbaarheid ook versterkt door vernieuwing van buurten en wijken. We bouwen mee aan kernen waar iedereen zich thuis kan voelen. Wetland Wonen is in de kern aanwezig!