Algemene informatie

 
Algemene huurvoorwaarden

Iedere nieuwe huurder van Wetland Wonen krijgt een huurovereenkomst met de daarbij horende huurvoorwaarden die gelden voor onze corporatie: de Algemene Huurvoorwaarden voor Zelfstandige Woonruimte. Wilt u een exemplaar toegestuurd krijgen, neem dan contact met ons op, telefoonnummer (0527) 24 97 10. 

 

Huurbetaling en huurtoeslag

Iedere maand betaalt u huur voor uw woning. Het totale huurbedrag bestaat uit de kale huur (of netto huur) en bijkomende kosten. Kale huur betaalt u voor het gebruik van uw woning. De Belastingdienst gebruikt dit bedrag voor het berekenen van huurtoeslag. Alles over het betalen van uw huur kunt u vinden in onze brochure 'Huurbetaling'. Alle informatie over huurtoeslag kunt u vinden op toeslagen.nl. Hier kunt u ook een proefberekening maken.

 

Woning veranderen

 

Zelf Aan te brengen Voorzieningen (ZAV)

Wetland Wonen vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw huis en dat u zich thuis blijft voelen. Mogelijk wilt u zelf de woning aanpassen aan uw wensen. Dat is mogelijk, maar er zijn wel enkele regels waar u rekening mee moet houden. Om welke regels het gaat leest u in onze brochure Zelf Aan te brengen Voorzieningen.

 

Medische Aanpassingen

Als gevolg van een beperking is een woningaanpassing soms noodzakelijk. Dit kan uiteenlopen van kleine ingrepen tot grotere aanpassingen. Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u terecht voor de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen die door de gemeente verstrekt kunnen worden. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen en woningaanpassingen. Na de aanvraag beoordeelt een Wmo-consulent van de gemeente of u in aanmerking komt voor het hulpmiddel of de voorziening.

Soms is verhuizen naar een andere al aangepaste of gemakkelijk aan te passen woning een betere oplossing dan het aanpassen van de huidige woning. Uiteraard zijn wij graag bereid mee te zoeken naar een passende oplossing.

 

Meer informatie is ook te vinden op: www.gemeentesteenwijkerland.nl/wmo voor inwoners van gemeente Steenwijkerland en op http://www.wmoloket.zwartewaterland.nl voor inwoners van gemeente Zwartewaterland.


 

Woning verlaten

 

Het opzeggen van de huur

Als u de woning gaat verlaten wordt deze vrijwel altijd weer verhuurd aan een nieuwe bewoner. Om ervoor te zorgen dat de woning blijft voldoen aan het standaard kwaliteitsniveau van Wetland Wonen, zijn bij het opzeggen van de huur een aantal spelregels. U heeft te maken met een opzegtermijn, de woning moet volgens bepaalde richtlijnen worden opgeleverd en wellicht heeft u nog zaken die u ter overname aan wilt bieden aan de nieuwe bewoner. Meer informatie hierover is te vinden in onze brochures 'Huuropzegging' en 'Oplevering woning'.

 

De huur kan schriftelijk worden opgezegd. Het huuropzeggingsformulier kunt hier downloaden, maar is natuurlijk ook te verkrijgen via ons kantoor. U kunt het daar afhalen of telefonisch verzoeken om toezending van het formulier.

 

Ook kunt u de huur nu direct opzeggen via het digitaal opzeggingsformulier.

Woning zoeken

 

Woningruil

Woningruil is een uitstekende manier om te verhuizen zonder dat u daarvoor ingeschreven hoeft te staan als woningzoekende. Huurt u minimaal een jaar een woning van Wetland Wonen en bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan bestaat de mogelijkheid om van woning te ruilen. Hoe u dat kunt doen, leest u in deze brochure Woningruil. Hierin staan ook de voorwaarden die we aan woningruil stellen. Lees deze voorwaarden goed door voordat u een aanvraag tot woningruil bij ons inlevert. Zo kunt teleurstellingen voorkomen. 

 

U kunt online het aanvraagformulier voor woningruil invullen en indienen.

Vult u liever een papieren formulier in? Download hier het aanvraagformulier Woningruil en print deze uit. U kunt  ons ook bellen, dan sturen wij u een formulier toe.

Wijziging huurcontract

 

Medehuurderschap

Medehuurderschap betekent dat u als medehuurder dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder heeft. U bent dus hoofdelijk aansprakelijk voor de huur vanaf het moment dat u medehuurder bent. Ook heeft u recht op huurbescherming. U heeft naast de hoofdhuurder een eigen recht om de woning te bewonen. Mocht de hoofdhuurder komen te overlijden, dan wordt u van rechtswege huurder. Wanneer u en uw partner onverhoopt uit elkaar gaan, dan kunnen beide partners evenveel aanspraak maken op de woning. De hoofdhuurder moet een aanvraag tot medehuurderschap schriftelijk bij ons doen. Lees voor de voorwaarden en meer informatie de brochure Medehuurderschap.

 

Afstand huurrechten

Als een huurovereenkomst met twee personen is afgesloten gelden de rechten en plichten die de huurovereenkomst met zich mee brengt voor beide personen. Als één van de twee huurders de woning verlaat is het verstandig om afstand te doen van de huurrechten. Gebeurt dit niet, dan blijft de vertrokken huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd. Afstand huurrechten kan alleen aangevraagd worden als er geen sprake is van huurachterstand. Lees meer hierover in onze brochure 'Afstand van huurrechten'.