Als u niet tevreden bent

Klachten over de dienstverlening

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat wij niet helemaal aan uw verwachtingen voldoen of dat u ontevreden bent over bijvoorbeeld de wijze waarop onze medewerkers u te woord hebben gestaan. Graag horen wij dit van u zodat wij samen met u naar een geschikte oplossing kunnen zoeken. In de brochure 'Als u niet tevreden bent' leest u wat u kunt doen als dit het geval is. Met uw klacht of opmerking proberen wij onze dienstverlening te verbeteren.  Een klacht over onze dienstverlening moet altijd schriftelijk worden gemeld. Wij streven ernaar binnen twee weken actie te ondernemen of het probleem op te lossen. Lukt dit niet, dan laten wij u weten hoeveel tijd wij denken nodig te hebben.

 

Uitgangspunt bij alle klachten en geschillen is dat Wetland Wonen in eerste instantie samen met u tot een oplossing probeert te komen. Lukt dit niet dan kunt u zich wenden tot de huurcommissie of de geschillencommissie. Bekijk hier het reglement van de geschillencommissie.

 

U kunt ook online een klacht indienen over de dienstverlening van Wetland Wonen.


Onderhoudsklachten/Reparatieverzoeken

Veel klachten gaan over het onderhoud van de woning. Een technisch gebrek in of aan uw woning kunt u telefonisch of online melden bij team Klantenservice. Een reparatieverzoek wordt een klacht op het moment dat de reparatie niet goed is uitgevoerd of afspraken niet worden nagekomen. Wij zullen dan proberen om in goed overleg met u tot een oplossing te komen.


Woonoverlast

Fijn wonen is meer dan een dak boven uw hoofd. Uw woonomgeving en het gedrag van uw buren spelen hierin een grote rol. Wanneer u zich stoort aan het gedrag van omwonenden, gaat u dan altijd eerst zelf contact zoeken met de andere partij en probeer samen tot een oplossing te komen. Het kan namelijk heel goed zijn dat deze zich niet bewust is van het feit dat hij of zij overlast veroorzaakt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht schriftelijk bij ons melden en nemen wij deze in behandeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure woonoverlast. U kunt ook online melding maken van een overlastsituatie.

 

Huurbetaling

Indien u bewust geen of minder huur betaalt omdat u een geschil met ons heeft over bijvoorbeeld het onderhoud van uw woning, dan raden wij u aan dit via de huurcommissie te laten lopen. Het zondermeer achterhouden van de huur is wettelijk gezien niet de juiste handelswijze. U kunt contact opnemen met de huurcommissie via (0800) 48 87 243 of schriftelijk via Postbus 16495, 2500 BL in Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op rijksoverheid.nl.