Sluiten

Voorwaarden WIKA Fonds

Voor een aanvraag aan het WIKA Fonds gelden de volgende voorwaarden:

 1. Initiatieven dienen schriftelijk te worden ingediend middels het (online) aanvraagformulier. Mocht het niet lukken het formulier digitaal in te dienen, dan kunt u het formulier hier downloaden. Het volledig ingevulde formulier kunt u naar ons opsturen of langsbrengen op ons kantoor in Vollenhove. 
 2. Minimaal tien personen, die niet tot hetzelfde huishouden horen, moeten de aanvraag steunen.
 3. Initiatieven worden 4 keer per jaar beoordeeld door een commissie die het bestuur van Wetland Wonen adviseert over de bestedingen uit het fonds. Per kern kunnen per jaar één (Belt Schutsloot, Blokzijl,  Eesveen, Giethoorn, Kuinre, Scheerwolde, Sint Jansklooster, Wanneperveen, Willemsoord en Zwolle) of twee (Genemuiden, Hasselt, Oldemarkt, Vollenhove en Zwartsluis) initiatieven worden ondersteund. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
 4. Bij het initiatief dient altijd te worden aangegeven op welke manier het initiatief structureel en duurzaam bijdraagt aan de leefbaarheid.
 5. Bij de beoordeling van initiatieven wordt voorrang gegeven aan:
  • Initiatieven die een relatie hebben met de woningen van Wetland Wonen.
  • Initiatieven die een structureel karakter hebben.
  • Initiatieven die bijdragen aan de principes schoon, heel en veilig.
 6. Initiatieven die in principe niet voor een bijdrage in aanmerking komen zijn:
  • Initiatieven waar een commercieel belang mee gemoeid is.
  • Initiatieven die tot het taakveld van de gemeente behoren, bijv. inrichting openbare ruimte.
  • Initiatieven waar Wetland Wonen verantwoordelijkheid draagt voor onderhoud of vervanging.
  • Initiatieven met een eenmalig karakter, zoals een buurtfeest.

Hierbij geldt dat een initiatief altijd kan worden ingediend en dat afgeweken kan worden van bovenstaande, dit ter beoordeling van de commissie en het bestuur van Wetland Wonen.