Huurdersvereniging

Huurdersvereniging Zwartewaterwiede is een vereniging die de belangen van huurders in het werkgebied van Wetland Wonen behartigt. De huurdersvereniging geeft advies over beleid van Wetland Wonen. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging of het veranderen van de huurovereenkomst. De huurdersvereniging is ook gesprekspartner van de gemeente en Wetland Wonen bij het maken van afspraken over de prestaties die Wetland Wonen gaat leveren. Het bestuur van de huurdersvereniging wordt door de ledenvergadering aangesteld. Hierbij wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging uit elke woonkern van Wetland Wonen.

Lidmaatschap 

Je kunt als huurder van Wetland Wonen lid worden van de huurdersvereniging. Het lidmaatschap kost € 1,- per maand. Dit bedrag wordt tegelijk met de huur geïnd. Je kunt direct lid worden via onderstaande knop. Het lidmaatschap vervalt automatisch als je de huur opzegt. Je kunt het lidmaatschap ook tussentijds opzeggen, via onderstaande knop.

Wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen met de huurdersvereniging via onderstaande gegevens:

Postadres
De Rede 3
8325 XA  Vollenhove

Telefoon: 06-10 64 17 38
E-mail: hv.zwartewaterwiedehomenl
Website: www.hvzwartewaterwiede.nl

Lid worden of lidmaatschap opzeggen