Huurdersonderzoek KWH

Wij werken doorlopend aan het verbeteren van onze kwaliteit: een goede dienstverlening en tevreden huurders. Daarom onderzoeken we regelmatig of onze huurders tevreden zijn en waar het beter kan.

Jouw mening is belangrijk

In het onderzoek vragen we naar alle zaken waar onze huurders mee te maken kunnen krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Handelen wij reparaties goed af?
  • Komen wij onze afspraken na?
  • Worden je klachten naar tevredenheid opgelost?

Voor het onderzoek ontvangen huurders vragenlijsten per e-mail of huurders worden gebeld om de vragen telefonisch door te nemen. KWH voert dit onderzoek voor ons uit. Misschien heb je zelf wel eens een vragenlijst ingevuld.

Ontvang je een vragenlijst of word je gebeld, dan stellen we het zeer op prijs als je aan het onderzoek meewerkt. Hoe meer huurders ons laten weten of ze tevreden zijn over onze dienstverlening, hoe meer wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en kunnen afstemmen op wat u belangrijk vindt.

KWH

KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt woningcorporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet ze onder andere door voor ruim 150 woningcorporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken.

Meer informatie

Voor meer informatie over KWH en het keurmerk voor corporaties, kijk op www.kwh.nl/voor-huurders

 

Veelgestelde vragen