Algemene huurvoorwaarden

In de algemene huurvoorwaarden staan de rechten en plichten voor jou als huurder en voor ons als verhuurder.

Zo heb je als huurder recht op huurbescherming. Dit betekent dat wij de huurovereenkomst niet zomaar mogen opzeggen. Wij kunnen de huurovereenkomst wel ontbinden bij bijvoorbeeld overlast, huurachterstand en herstructurering.

Je hebt ook een aantal plichten. Zo betaal je de huur vóór de eerste van de maand, veroorzaak je geen overlast en onderhoudt je de woning en eventuele tuin met achterpaden goed. Als je veranderingen wil aanbrengen in en om de woning, dan vraag je hiervoor toestemming aan ons. Veroorzaak je schade aan de woning, dan herstel je dit zelf of wij repareren het op jouw kosten.

Bij het ondertekenen van het huurcontract krijg je onze algemene huurvoorwaarden.
Je kunt de volledige algemene huurvooraarden hieronder downloaden.

Algemene huurvoorwaarden