Servicekosten

Bewoners van een wooncomplex betalen iedere maand servicekosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak en het (tuin)onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes. Stookkosten, elektra- en waterverbruik voor gemeenschappelijke rekening en inzet van onze huismeester.

Maandelijks betaal je een voorschot voor de servicekosten. Jaarlijks vindt de afrekening van de daadwerkelijke gemaakte servicekosten plaats.

Hieronder lees je welke servicekosten wij in rekening brengen en wat je daarvoor van ons mag verwachten.

*Servicekosten en huurtoeslag

Een aantal onderdelen van de servicekosten zijn subsidiabel. Dit betekent dat u deze kosten mag meetellen voor de berekening van uw huurtoeslag.

De vier (subsidiabele) servicekosten die u mag meetellen voor de huurtoeslag zijn:

  1. Voorschot energie algemene ruimten;
  2. Huismeester;
  3. Schoonmaak algemene ruimten;
  4. Kosten voor reparaties en groot onderhoud aan dienst- en recreatieruimten.

Als u huurtoeslag ontvangt en het voorschot voor bovengenoemde onderdelen is aangepast, dan kunt u deze wijziging doorgeven aan de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). U mag maximaal € 12,- per onderdeel opgeven. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.