Jaarlijkse huuraanpassing

We mogen elk jaar op 1 juli de kale huur verhogen. Je krijgt hierover van ons minimaal twee maanden van tevoren een brief, dus uiterlijk op 1 mei. Hierin vertellen we met welk bedrag we je huur verhogen. We leggen ook uit hoe je eventueel bezwaar kunt maken. De Rijksoverheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast.

Vraag... en antwoord!

Huurtoeslag bij huurverhoging

Huurverlaging