Sluiten

Voorwaarden samen huren

Om de woning samen te huren moeten jullie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De huurder vult het ‘aanvraagformulier samen huren’ in op onze website;
  • Je woont al twee jaar of langer samen op dit adres. Dit kan je aantonen met een uittreksel - met woonhistorie - uit de basisadministratie van de gemeente;
  • Er is een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Jullie moeten de bedoeling hebben om duurzaam samen te blijven wonen;
  • De woning blijft passend. Dat betekent dat de medehuurder moet voldoen aan de voorwaarden die voor de woning gelden. Bijvoorbeeld: iemand die jonger is dan 55 jaar kan geen medehuurder worden in een seniorenwoning. Ook moet het inkomen passend zijn ten opzichte van de huur van de woning;
  • Jullie hebben allebei geen huurachterstand;
  • Het samenwonen mag niet leiden tot overbewoning;
  • Sinds het samenwonen is geen overlast veroorzaakt.

Wij zullen het verzoek afwijzen als:

  • Een relatiebreuk de aanleiding is;
  • Als de huurder de woning wil gaan verlaten en de huurrechten wil doorgeven aan een medebewoner;
  • Als een volwassen kind bij de ouders inwoont. Het samenwonen van ouder(s) en kind is namelijk van aflopende aard. Het aanvragen van medehuurderschap is wel mogelijk als het inwonende kind 35 jaar of ouder is en de ouderlijke woning nooit heeft verlaten.


Wij beoordelen de aanvraag en informeren de hoofdhuurder over de uitkomst.
Als het verzoek wordt afgewezen, kan alleen de hoofdhuurder bezwaar aantekenen per brief of e-mail.