Samen huren

Wil je de woning samen huren? Dat kan als je tenminste twee jaar samenwoont (en bij de gemeente staat ingeschreven op dit adres) of als een inwonend kind 35 jaar of ouder is en de ouderlijke woning nooit heeft verlaten. Bekijk alle voorwaarden.

Als je samen huurt heb je dezelfde rechten en plichten die bij de huurovereenkomst horen. Dit houdt onder meer in dat je beiden:

  • Huurbescherming krijgt;
  • Aansprakelijk bent voor de huurbetaling;
  • Verantwoordelijk bent om de woning netjes te houden en in dezelfde staat achter te laten bij verhuizen;
  • Verantwoordelijk bent voor het melden en onderhouden van aangebrachte veranderingen.

Gaan jullie uit elkaar, dan kan een van jullie in de woning blijven wonen.
Wil je de huur opzeggen? Dan kunnen jullie dat alleen samen doen.

Samen huren aanvragen

Wat stuur je mee met de aanvraag:

  • Uittreksel van het BRP (Basis Registratie Personen) met woonhistorie. Deze vraag je aan bij de gemeente.

Vraag en antwoord