Voorwaarden woning huren na overlijden huurder

Voorwaarden woning huren na overlijden van de huurder

  1. Je bent meerderjarig;
  2. Je woont al twee jaar of langer op dit adres. Dit kan je aantonen met een uittreksel - met woonhistorie - uit de basisadministratie van de gemeente;
  3. Je hebt samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd;
  4. Je moet de huur zelfstandig kunnen betalen;
  5. De woning blijft passend. Dat betekent dat je moet voldoen aan de voorwaarden die voor de woning gelden. Bijvoorbeeld: iemand die jonger is dan 55 jaar kan geen huurder worden in een seniorenwoning. Ook moet je inkomen passend zijn ten opzichte van de huur van de woning.