Sluiten

Aanvraagformulier huurcontract aanpassen

Huurder die vertrekt uit de woning

Uitleg

Je woont samen en jullie staan allebei geregistreerd als huurder van de woning. Als jij of je partner verhuist, wijzigt dit. Om de nieuwe situatie goed te regelen, vul je samen deze afstandsverklaring in.

Anders blijft de vertrekkende persoon huurder en dus aansprakelijk voor de plichten in het huurcontract. Voor degene die in de woning blijft wonen blijven de algemene huurvoorwaarden die bij het huurcontract horen gelden. Meer informatie.

MeneerMevrouw
Dit is geen geldig telefoonnummer
Dit is geen geldig e-mailadres

Doet hierbij afstand van de huurrechten van woning:

Nieuwe adres:

Ga verder

Uitleg

Je woont samen en jullie staan allebei geregistreerd als huurder van de woning. Als jij of je partner verhuist, wijzigt dit. Om de nieuwe situatie goed te regelen, vul je samen deze afstandsverklaring in.

Anders blijft de vertrekkende persoon huurder en dus aansprakelijk voor de plichten in het huurcontract. Voor degene die in de woning blijft wonen blijven de algemene huurvoorwaarden die bij het huurcontract horen gelden. Meer informatie.

Huurder die in de woning blijft

MeneerMevrouw
Dit is geen geldig telefoonnummer
Dit is geen geldig e-mailadres
Verklaart hierbij de huurrechten en -plichten van de woning alleen voort te zetten.

Ga terug Ga verder

Ondertekening

Akkoord huurder die vertrekt uit de woning * Ik heb dit formulier compleet en naar waarheid ingevuld. En draag de huurrechten over aan de huurder die in de woning blijft wonen.
Akkoord huurder die in de woning blijft wonen * Ik heb dit formulier compleet en naar waarheid ingevuld. En verklaar hierbij de huurrechten en -plichten van de woning alleen voort te zetten.
Ga terug Ga verder