Eenmalige huurverlaging en jaarlijkse huurverhoging 2021

In 2021 krijgen sommige huurders een eenmalige huurverlaging. Dit is bij wet geregeld. Een huurder heeft recht op deze huurverlaging als de kale huurprijs te hoog is voor het huishoudinkomen. Wij controleren bij de Belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op deze eenmalige huurverlaging. Als u hiervoor in aanmerking komt, hebben wij u een brief gestuurd. Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019, en die voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen de huurverlaging zelf bij ons aanvragen.

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli gaat dit jaar niet door voor alle sociale huurwoningen.

Veelgestelde vragen

Deel deze pagina