Mijn huur opzeggen

Wilt u uw huur opzeggen? Dat kunt u eenvoudig doen in Mijn Wetland Wonen. Zo weet u zeker dat u de huur op de goede manier opzegt.

Wat komt er bij kijken?

Gaat u verhuizen? Lees onderstaande stappen door, dan bent u goed voorbereid.

 • 1

  Opzegtermijn

  U kunt elke werkdag de huur opzeggen. De wettelijke opzegtermijn is minimaal één maand. Deze maand gaat in zodra wij de huuropzegging hebben ontvangen. Valt de einddatum in of op een weekend- of erkende feestdag? Dan rekenen wij de eerste werkdag daarna als einddatum. Let op: één maand voor de einddatum van de huuropzegging kan dit niet meer worden verschoven.

  We raden u aan om de huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Hierdoor is de kans groter dat er een nieuwe bewoner bekend is als u vertrekt. Met de nieuwe bewoner kunt u onderling zaken afstemmen en overname regelen.

 • 2

  Vooropname

  Tijdens de vooropname vertelt de opzichter hoe u de woning moet opleveren. Hij maakt hiervan een vooropnamerapport. Hierin komt het volgende te staan:

  • alles wat ter overname mag worden aangeboden aan de nieuwe huurder;
  • alles wat verwijderd moet worden;
  • de bedragen die wij u in rekening brengen als wij dit voor u gaan uitvoeren.

  De opzichter bekijkt of de woning in goede staat is. Hij kijkt ook of er aanpassingen in of aan de woning zijn aangebracht. Die kunnen ook overgenomen zijn van de vorige huurder. Heeft u voor uw eigen aanpassingen schriftelijke toestemming van ons gekregen? En is daarbij vermeld dat de aanpassing bij het opzeggen van de huur mag blijven zitten? Dan hoeft u de aanpassing niet in de oorspronkelijke staat te herstellen. De voorwaarde is wel dat de aanpassing in goede staat is.

  Als u geen schriftelijke toestemming van ons heeft gekregen, dan moet u de aanpassing ongedaan maken. Dit beoordeelt de opzichter. Soms kunnen we een voorziening van u overnemen. De opzichter informeert u hierover.

  De datum van de vooropname staat in de bevestiging van de huuropzegging.

 • 3

  Overname spullen door nieuwe bewoner

  Als u gaat verhuizen, kunt u spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe bewoner. Wat u daarover afspreekt, is een zaak tussen u en de nieuwe bewoner. Wij bemiddelen daar niet in.

  De afspraken die u maakt, moet u vastleggen op een overnameformulier. Dat krijgt u van ons als u de huur opzegt. Dit formulier moeten de vertrekkende én de nieuwe bewoner allebei ondertekenen. U kunt dit formulier bij de eindopname inleveren bij de opzichter.

  Wil de nieuwe bewoner niks van u overnemen? Dan bent u verplicht om uw spullen weg te halen. Dit geldt ook als er vóór de einddatum van de huur nog geen nieuwe bewoner bekend is.

 • 4

  Eindopname

  In de bevestiging van de huuropzegging staat een afspraak voor de eindopname. Bij de eindopname controleren we of de woning volgens afspraak is opgeleverd. Als de opzichter akkoord gaat met de oplevering, dan neemt de opzichter de sleutels in.

  Zijn bij de eindopname niet alle werkzaamheden uitgevoerd die op het opnamerapport staan? Dan voeren wij die werkzaamheden op uw kosten uit.

 • 5

  Meterstanden

  Op het eindopnamerapport staan de meterstanden vermeld. Deze standen moet u zelf binnen één week doorgeven aan de betreffende nutsbedrijven.

 • 6

  Sleutels inleveren

  U levert de sleutels in bij de eindopname. 

  Let op: Levert u de sleutels niet in bij de eindopname? Voor elke dag dat de sleutels langer in uw bezit zijn, betaalt u een vergoeding ter hoogte van de daghuur.

 • 7

  Eindafrekening

  Na oplevering van de woning ontvangt u de eindafrekening. Dit is binnen zes weken na de eindopname. Op de eindafrekening staan de volgende zaken:

  • te veel betaalde huur of nog te betalen huur;
  • eventuele herstelkosten;
  • eventuele huurderving als de woning niet tijdig kan worden doorverhuurd, als gevolg van gebrekkige oplevering door de huurder;
  • eventuele openstaande rekeningen;
  • eventuele te ontvangen vergoedingen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden