Mensen met een hoger inkomen betalen de basishuurprijs. Bij woningen met een huurprijs tussen € 651,03 en € 720,42 hebben zij voorrang ten opzichte van mensen met een lager inkomen.