Ja, als de huurprijs wordt aangepast, dan is die altijd lager. U betaalt dus óf de basishuur óf een lagere huur.