Regels woningtoewijzing

Vanwege de nieuwe Woningwet die per 1-1-2016 van kracht is geworden, heeft Wetland Wonen nieuwe regels voor woningtoewijzing opgesteld.  

 

Toewijzing
  • Inkomens* tot € 41.056,- kunnen bij Wetland Wonen terecht voor een sociale huurwoning.
  • Inkomens* boven € 41.056,- kunnen bij Wetland Wonen terecht voor een 'vrije sector'woning. Daarvan hebben wij er overigens erg weinig. Doet zich een calamiteit voor, dan maken wij mogelijk een uitzondering op deze regel. Ook voor aanleunwoningen maken wij uitzonderingen.
  • Woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag kunnen woningen huren met een huurprijs tot de aftoppingsgrens voor huurtoeslag.
  • Woningzoekenden die geen recht hebben op huurtoeslag komen primair in aanmerking voor woningen boven de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag. Als er geen passende kandidaten zijn kunnen zij ook een woning huren met een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen.

Kijk hier welke woning bij uw inkomen past.

 

* met inkomens wordt bedoeld het bruto jaarinkomen van alle leden van het huishouden, uitgezonderd het inkomen

   van inwonende minderjarige kinderen.

 

Verplichte inkomensverklaring

Als u een woning krijgt toegewezen moet u een inkomensverklaring tekenen en deze onderbouwen met een IBRI formulier. Op dit formulier staat een overzicht van uw totale inkomen. Als uw inkomens is gewizjigd moet u dit aantonen met loonstroken of uitkeringsspecificaties. Het IBRI formulier kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst (www.belastingsdienst.nl, BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). Houd wel uw burgerservicenummer (BSN/sofinummer) bij de hand. De belastingdienst stuurt de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen op. Ook van uw inwonende partner hebben wij een inkomensverklaring en bewijsstukken nodig. Vraag het dus alvast aan als u wilt reageren op een woning.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.