Werkwijze

Voor de toewijzing van de huurwoningen in ons hele werkgebied werken wij met het aanbodmodel. Dit betekent kort gezegd het volgende:

  • Om in aanmerking te kunnen komen voor een huurwoning, dient u zich eerst in te schrijven via de website. Vanaf het moment van inschrijven bouwt u punten op;
  • Wekelijks publiceren wij beschikbare huurwoningen op onze website;
  • Als u interesse heeft in een van de gepubliceerde woningen, geeft u dit aan via de website;
  • Wij verzamelen alle reacties;
  • De volgorde wordt bepaald op basis van punten en voorrangscriteria; 
  • De kandidaat of kandidaten met het hoogst aantal opgebouwde punten ontvangt een toewijzing voor de woning.

Inschrijven

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich via deze website bij ons inschrijven als woningzoekende.Het inschrijfgeld bedraagt € 12,00 en kunt u via Ideal meteen voldoen. Na invullen van alle gegevens en het betalen van het inschrijfgeld ontvangt u per e-mail een inlogcode en een wachtwoord waarmee u toegang kunt krijgen tot ons huurwoningenaanbod. 


Verlengen inschrijving

Jaarlijks in de zomerperiode worden de inschrijvingen verlengd. U ontvangt hierover bericht. Als u niet langer ingeschreven wilt blijven, kunt u dit aangeven op de website. Hiervoor heeft u enkele weken de tijd. Wilt u ingeschreven blijven, dan hoeft u niets te doen. De kosten voor verlenging van uw inschrijving (€ 10,00 per jaar) worden automatisch van uw bankrekening/postgiro afgeschreven.

Aanbodmodel stap voor stap

Hieronder lichten wij het aanbodmodel stap voor stap toe. Ook kunt u onze brochure 'Op zoek naar een huurwoning' hier downloaden.

 

Mijn Wetland Wonen

Als u reageert op een woning is het belangrijk dat al uw gegevens bekend zijn. Daarom moet u inloggen als u op een woning reageert. Er wordt gevraagd naar uw inlogcode en wachtwoord. Bij uw eerste bezoek kunt u uw wachtwoord omzetten naar een persoonlijk wachtwoord. Als u ingelogd bent, kunt u ook uw eigen gegevens (zoals bijvoorbeeld opgebouwde punten) raadplegen en ziet u een overzicht van de woning(en) waarop u heeft gereageerd.  

 

Publicatie van woningen

Het huurwoningaanbod wordt dagelijks op onze website gepubliceerd. Bij het aanbod wordt aangegeven tot welke datum u kunt reageren. Meestal is dit 4 werkdagen.Gedurende deze periode kunt u reageren.  

 

Reageren op beschikbare huurwoningen

U kunt per ronde op maximaal 3 woningen tegelijk reageren. Voor één woning kan een eerste voorkeur aangegeven worden.

                  

Volgorde

Na de sluitingstermijn worden de binnengekomen reacties gecontroleerd en gesorteerd. 

De volgorde wordt als volgt bepaald: Eerst wordt gekeken welke kandidaten voldoen aan de voorrangscriteria. Degene uit deze groep met het hoogste aantal punten, is de eerste kandidaat. Als er geen kandidaten voldoen aan de voorrangscriteria, wordt de woning toegewezen aan degene met het hoogste aantal punten. De eerste kandidaat voor de woning ontvangt een voorlopige toewijzing op papier met de voorwaarden.

 

Puntenopbouw

Vanaf de inschrijfdatum (datum waarop het inschrijfgeld is voldaan) worden punten opgebouwd. Voor iedere maand 1 punt.  

 

Bezichtiging van de woning

De kandidaat heeft vier werkdagen bedenktijd en kan in die periode een afspraak plannen voor het bezichtigen van de woning. Als een woning door de eerste kandidaat wordt geweigerd, wordt de eerstvolgende kandidaat benaderd. In sommige gevallen wordt ervoor gekozen een toewijzing te sturen naar meerder kanditaten tegelijk.

 

Als u de woning accepteert

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de woning vragen wij u aanvullende gegevens aan te leveren zoals inkomensgegevens, meest recente IB-60 formulier en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Let op! Inkomenscriteria zijn aangepast. U leest het rechts op deze pagina. Als wordt voldaan aan alle voorwaarden dan ontvangt u een definitieve toewijzing. Hierna plannen wij samen met u een afspraak in voor het ondertekenen van het huurcontract en het uitreiken van de huissleutels. Lees voor uitgebreide informatie over het betrekken van een woning onze gelijknamige brochure. In deze brochure vindt u handige, praktische informatie. Er staan aandachtspunten in over hoe u het beste met uw woning kunt omgaan.

 

Na de acceptatie van een woning wordt u uitgeschreven als woningzoekende.


Als u de woning niet accepteert

Een woning mag één keer worden geweigerd. Wordt er een 2e keer geweigerd, brengen wij 12 punten in mindering. Vanaf de 3e weigering trekken wij per keer 24 punten af.

Wetland Wonen en de Woningzoeker

Vanaf 6 april 2016 maakt ook Wetland Wonen uit Vollenhove deel uit van De Woningzoeker, het woningzoekendensysteem in Zwolle.
Voor woningzoekenden ingeschreven bij De Woningzoeker betekent dit dat er meer woningen via www.dewoningzoeker.nl aangeboden worden. Voor woningzoekenden van Wetland Wonen verandert er niets. Vrijkomende woningen worden aangeboden via de website. Woningzoekenden die staan ingeschreven bij Wetland Wonen kunnen hierop reageren. Alleen als er géén passende kandidaat wordt gevonden, wordt de woning op de Woningzoeker geplaatst.

Woningzoekenden die in Zwolle of Kampen op zoek zijn, krijgen dus een extra mogelijkheid geboden. Door deelname aan de Woningzoeker vergroot Wetland Wonen de mogelijkheid passende kandidaten te vinden. En voor de Zwolse corporaties is het een middel om de woningzoekende meer huisvestingsmogelijkheden in de regio te bieden.

Op zoek naar meer informatie? U vind er alles over in de veelgestelde vragen.

Wachttijd en urgentie

Het kan zijn dat u dringend woonruimte nodig heeft vanwege een calamiteit of op grond van medische of sociale problematiek. In uitzonderingsgevallen kan urgentie worden verleend. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar ons urgentiebeleid.

Tijdelijk huren

Tijdelijk wonen

Interveste is erkend beheerder van leegstaand vastgoed en neemt de zorg van het tijdelijk beheer van woningen uit handen van de woningcorporatie. Door leegstand tegen te gaan blijft de wijk levendig! Interesse in tijdelijk wonen? Bezoek dan www.interveste.nl.

Inkomenscriteria

Per 1 januari 2016 is de nieuwe Woningwet van kracht. Hierdoor zijn strenge inkomenseisen voor de toewizjing van sociale huurwoningen. Kijk hier welke woning bij uw inkomen past.

 

Bij uw inschrijving heeft u inkomensgegevens opgegeven. Bij acceptatie van de woning dient u een inkomensverklaring en IBRI formulier te overleggen. Mocht blijken dat uw inkomen afwijkt van de gegevens in uw inschrijving, dan hebben wij het recht om de toewijzing in te trekken.

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of uw vraag daarin voorkomt.

Heeft u een andere vraag of heeft u hulp nodig bij het inschrijven of bij het reageren op een woning? Neem dan contact op met een van onze woonconsulenten. Zij helpen u graag.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.