Welkom in de Nieuwesluis

Een pagina vol actualiteiten over de wijkvernieuwing in de Nieuwesluis te Zwartsluis

Nieuws van de Buurtvereniging

Buurtvereniging De Nieuwe Sluis; actief in uw wijk!

Het bestuur van buurtvereniging De Nieuwe Sluis bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich geheel belangeloos wil inzetten voor het wel en wee van de bewoners in de buurt, één en ander in de meest ruime zin des woords.

 

De vereniging stelt zich onder meer ten doel:

-het behartigen van de belangen van de leden en tevens de sociale contacten verbeteren.

-het behouden van een buurt waarin iedereen aangenaam kan leven en wonen.

-de leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en veranderingen in de buurt.

 

Hiertoe onderhoudt het bestuur goede contacten met Burgemeester en wethouders, 3VO en het bestuur van de woningstichting waar onderwerpen aan de orde komen als verkeersveiligheid, speelmogelijkheden voor de kinderen en de benodigde groenvoorziening en verder alles wat dienstbaar is aan de leefbaarheid van onze buurt.

 

Ten behoeve van verbetering van de onderlinge contacten worden jaarlijks voor jong en oud een aantal evenementen georganiseerd. Ontspanning en gezelligheid staan hierbij centraal. Een kleine greep uit de evenementen die jaarlijks worden georganiseerd:barbeque, bingo, zwemavond, klaverjassen, straatspeeldag, sinterklaas, bowlen, wandelvierdaagse etc.

 

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:

-voorzitter               : Gerrit Koers

-penningmeester : Nicole de Goede

-secreatariaat       : Hilma Ketelapper

-algemene

 bestuursleden     : Jan Jansen, Koos Kisjes, Jacolien Klaver, Erica Schokkenbroek.

 

Voor slechts 10,00 euro per jaar (65+ 5 euro) bent u als gezin al lid van de buurtvereniging en steunt u daarmee ons werk.

 

Voor vragen en/of inlichtingen over de buurt kunt u contact opnemen met: G.J. Koers (voorzitter), te bereiken op telefoonnummer 038-3867215 of stuur een e-mail naar g.j.koers@hetnet.nl

 

Wilt u lid worden dan kunt u een e-mail zenden naar ketelapper@planet.nl (secretariaat). Echter: wel of geen lid, wij wensen u in ieder geval een goed verblijf in onze buurt "De Nieuwe Sluis".