Welkom in de Nieuwesluis

Een pagina vol actualiteiten over de wijkvernieuwing in de Nieuwesluis te Zwartsluis

Activiteitenkalender

Zomer 2012/ Vorming bewonerscommissie

Om onderhoudsprojecten naar tevredenheid te laten verlopen is het belangrijk dat het contact met de bewoners goed is en dat iedereen goed op de hoogte is van wat er gaat gebeuren. Hiervoor wordt een bewonerscommissie

opgericht waarbij enkele buurtbewoners functioneren als contactpersoon tussen Wetland Wonen en de wijkbewoners. De bewonerscommissie voor de wijk De Nieuwesluis wordt dit voorjaar gevormd. U wordt hierover tijdens een bewonersavond uitgebreid geïnformeerd.